Zajęcia resocjalizacyjno-kulturalne w Muzeum

W dniu 25 sierpnia w ramach dobrej współpracy pomiędzy Muzeum Ziemi Leżajskiej a Zakładem Karnym w Rzeszowie na zajęcia resocjalizacyjno-kulturalne przybyli więźniowie z podrzeszowskiego Załęża.

Grupa narażona na wykluczenie społeczne, poprzez pobyt w więzieniu nie tylko wyłącza się z funkcjonowania na rynku pracy ale również w zwykłym codziennym życiu społecznym. Dlatego osadzeni zapraszani są tak często do naszej jednostki, gdzie  mają okazje poobcować z kulturą – Jacek Kwieciński Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej

Na zajęciach pod okiem wychowawcy osadzeni wraz z przewodnikiem zwiedzili wybraną przez siebie ekspozycję a następnie wraz z pracownikiem Muzeum uporządkowali teren przylegający do wąwozu pomiędzy kompleksem muzealnym a kościołem farnym.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu więźniów z tzw. skarpy usunięto liście, gałęzie oraz śmieci, co przyczyniło się do poprawy wizualnej placu okalającego Muzeum.

 

Debata społeczna w Leżajskim Muzeum

Wczoraj w sali konferencyjnej w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ!”. Policjanci wspólnie z samorządowcami i mieszkańcami powiatu leżajskiego, dyskutowali na tematy związane z zagrożeniem, jakie występuje na naszym terenie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z programem „Dzielnicowy Bliżej Nas”, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację „Moja Komenda”.

Debatę rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku nadkom. Artur Wasiuta. Komendant przywitał uczestników oraz podkreślił znaczenie zorganizowanej debaty, przedstawił jej tematykę i jednocześnie podziękował władzom samorządowym za współpracę. W debacie między innymi udział wzięli Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Leżajski Marek Śliż, burmistrzowie, wójtowie i samorządowcy z powiatu leżajskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli innych służb mundurowych.

Patronatem honorowym debatę objął Starosta Leżajski Marek Śliż. Partnerem spotkania zostało Muzeum Ziemi Leżajskiej z jego dyrektorem Jackiem Kwiecińskim na czele.

Celem spotkania była wymiana informacji i dyskusja dotycząca problemów i zagrożeń, z jakimi spotykają się mieszkańcy powiatu. Na debacie zaprezentowano kwestie związane z funkcjonowaniem aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Moja Komenda oraz programem „Dzielnicowy bliżej nas”.

Uczestnicy dowiedzieli się, jak można nanieść zagrożenie na mapę, jak Policja je weryfikuje i jakie podejmuje dalsze działania. Ponadto dowiedzieli się, jak szybko i sprawnie nawiązać kontakt ze swoim dzielnicowym, jakie są jego zadania po zmianach przepisów.

Funkcjonariusze przedstawili zebranym działania profilaktyczne prowadzone przez Policję w Leżajsku. Zaprezentowano programy, akcje i działania profilaktyczne. Dla uczestników debaty czekały tematyczne broszurki i ulotki.

Podczas debaty były poruszane kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na terenie województwa podkarpackiego i powiatu leżajskiego. Analizę stanu bezpieczeństwa w tym zakresie zaprezentował podkom. Paweł Grześ – Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie.

Całemu spotkaniu przyświecała akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Jest to kampania organizowana pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy zgłaszali swoje wnioski i sugestie.

ź: KPP Leżajsk

 

Debata społeczna

W dniu jutrzejszym tj. 22 sierpnia od godz. 10:00 do godz. 14:00 w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbędzie się debata społeczna na której zostanie omówiona m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacja „Moja Komenda”
 
Serdecznie zapraszamy
 
 

W ZADWÓRZU UCZCZONO PAMIĘĆ BOHATERÓW WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ

Bitwa pod Zadwórzem miała miejsce 17 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Oddział polskich obrońców Lwowa pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego odparł atak oddziałów Pierwszej Konnej Armii Siemiona Budionnego. 330 ochotników, w tym studenci oraz gimnazjaliści, przez jedenaście godzin – nawet wtedy, gdy zabrakło amunicji – odpierało ataki słynnej konnicy Budionnego, broniąc jednocześnie węzła kolejowego w Zadwórzu. Dzielny oddział walczył tak ofiarnie, że Zadwórze nazwano polskimi Termopilami.

Do Zadwórza na patriotyczne uroczystości, które w tym roku odbyły się 19 sierpnia, przyjechała liczna delegacja z Leżajska, m.in. Starosta Powiatu Leżajskiego, Burmistrz Miasta Leżajska, Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej z pracownikami, członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Powiatu Leżajskiego.    

Rocznicowe obchody rozpoczęto na lwowskim Cmentarzu Orląt, w których uczestniczyli strzelcy wraz z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów – Janem Józefem Kasprzykiem. Najpierw pod ocalałą częścią Pomnika Chwały odczytano apel poległych i modlono się w intencji obrońców Lwowa i Zadwórza, później złożono kwiaty na grobach tzw. Kwatery Zadwórzańskiej, gdzie pochowany jest kapitan Zajączkowski i pięciu innych oficerów, którzy bronili się do końca.

Główny punkt uroczystości odbył się na Zadwórzu, gdzie usytuowano rzędy kamiennych krzyży oraz dwudziestometrowy kurhan z pomnikiem na szczycie w kształcie słupa granicznego. W intencji ofiar modlono się podczas rocznicowej Mszy Świętej. Zaraz potem pod pomnikiem ku czci poległych złożono wieńce, kwiaty oraz zapalono znicze. Po uroczystości wszystkich przybyłych zaproszono na poczęstunek pysznym bigosem, tradycyjnie zasponsorowanym przez władze miasta oraz przygotowywanym przez ZSL oraz ZST w Leżajsku.

 

 

 

 

LEKCJE WAKACYJNE W MUZEUM

Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zaprasza dzieci na warsztaty muzealne. Zajęcia odbędą się w dniach 21, 23, 25, 28 i 30. 08.2017 r. w godzinach 9:00-12:00.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację, osobiście lub pod numerem telefonu 17 240 22 35 (osoba do kontaktu: Marta Urban, m.urban@muzeum-lezajsk.pl)

Ograniczona liczba osób.

W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa śniadaniowa. Muzeum zapewnia herbatę, natomiast kanapki prosimy przynosić we własnym zakresie.

Koszt: 5 zł za dzień (poza dniem 30 sierpnia tj. spotkaniem z Panem Policjantem – w tym dniu zajęcia są bezpłatne)

Muzeum Ziemi Leżajskiej zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie oraz w przypadku małej liczby uczestników do odwołania zajęć.

 

Rocznica Powstania Warszawskiego w Leżajsku

Powstanie Warszawskie z 1944 roku było jednym z największych, płynącym z najszlachetniejszych pobudek zrywem Polaków w jego tysiącletniej historii. Walczyły w nim  zarówno oddziały wojskowe Polskiego Państwa Podziemnego jak i ludność cywilna. Dumni mieszkańcy Warszawy chcieli wziąć czynny udział w oswobodzeniu  swojego  miasta  od znienawidzonego niemieckiego okupanta. Mimo miażdżącej przewagi wroga walczyli bohatersko przez 63 dni, daremnie oczekując pomocy od stacjonujących bezczynnie na prawym brzegu Wisły wojsk sowieckich. Warszawa zapłaciła za Powstanie cenę najwyższą – zniszczeniem miasta, jednak ofiara jej przelanej krwi  i poświęcenia szczytnym ideałom na zawsze pozostała w pamięci Narodu Polskiego.

W Leżajsku uroczystości związane z wybuchem Powstania Warszawskiego odbyły się 1 sierpnia  o godz. 17:00 na leżajskim rynku. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Starosta Leżajski Pan Marek Śliż, Burmistrz Leżajska Pan Ireneusz Stefański oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Pan Jacek Kwieciński.

W symboliczną godzinę „W” – zawyła syrena alarmowa oraz , zostały wypuszczone w niebo balony w barwach narodowych. Oddając hołd i cześć pamięci uczestników i cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego.

Patronat nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP – Jerzy Paul.

Organizatorami powyższego wydarzenia było Muzeum Ziemi Leżajskiej, Harcerze z Leżajska, Młodzież Wszechpolska oddział w Leżajsku oraz Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku.

Podziękowania dla firmy dekoracyjnej Szafir z Brzózy Królewskiej za zakup symbolicznego akcentu jakim było wypuszczenie w niebo biało czerwonych balonów oraz dla studia nagrań „muskus” z Leżajska.

Cisza przed burzą… ostatnie lato II RP

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na wystawę czasową ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej pt.„Cisza przed burzą… ostatnie lato II RP” przedstawia lipiec i sierpień 1939 roku, to w Polsce czas nerwowego oczekiwania na wybuch wojny i nadziei, że do konfliktu jednak nie dojdzie. 23 czerwca uczniowie rozpoczęli wakacje. Część Polaków wyjechała na letniska, ale dla większości niewiele się zmieniło. Życie toczyło się niemal zwyczajnie, choć czuło się narastające napięcie. Wystawa nie pokazuje przygotowań wojskowych ani wielkiej polityki. Ogranicza się do kontekstu społecznego. Nastrój chwili przybliżają artykuły i opinie ówczesnych publicystów, a także zdjęcia wykonywane przez fotoreporterów Agencji Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Część tych materiałów ukazała się drukiem już po 1 września 1939 r., co wynikało z cyklu wydawniczego tygodników. Zdarzało się więc, że czytelnicy mogli przeczytać o przygotowaniach do wojny, która już trwała…

Wystawę zwiedzać można do 31 sierpnia.

Wstęp bezpłatny

 

O pieczęci Leżajska słów kilka

Cenny dokument potwierdzający odbiór pieczęci Leżajska z 1848 r. przez władze miasta w 1981 r. od P. Franciszka Kotuli, etnografa i folklorysty, Honorowego Obywatela Miasta Leżajska,  został przekazany do Muzeum przez P. Kazimierza Kuźniara. O dziejach pieczęci i herbie miasta więcej można się dowiedzieć z pracy P. K. Kuźniara pt. „ Herb powiatu, herby miast i gmin Ziemi Leżajskiej” do nabycia w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Pieczęć prezentowana jest na Wystawie Historycznej Miasta i Regionu.    

Opowieści o „ Halifaxie” c. d….

Część Wystawy Historycznej Miasta i Regionu poświęcona losom załogi bombowca „ Halifax ”powiększyła się o nowe eksponaty i informacje. Są nimi : War Medal 1939 – 1945 (Medal Wojenny 1939 – 1945 ) przyznany Walterowi Davisowi, kserokopia jego kennkarty, niepublikowane do tej pory wspomnienia pt. „ My Grandad’s Story ” autorstwa jego wnuczki Sharon Spencer oraz fragment kadłuba samolotu.

Eksponaty przekazał P. Edward Kak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry, który otrzymał je od córki i wnuczki W. Davisa – Anny Black i Sharon Spencer składających wizytę w Polsce w czerwcu br. Przetłumaczone na j. polski wspomnienia ukażą się wkrótce na naszej stronie internetowej.