Godziny otwarcia

Drodzy Państwo, Informujemy, że Muzeum Ziemi Leżajskiej jest czynne w długi weekend majowy w godzinach:

1 Maj 10:00 – 16:00
2 Maj 08:00 – 18:00
3 Maj 10:00 – 16:00

Serdecznie zapraszamy

Reprint Konstytucji 3 Maja w Muzeum

Z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza w dniach 28 kwietnia do 7 maja do obejrzenia unikalnego reprintu Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r. przekazanego Muzeum z Biblioteki Sejmu RP w 2011 r. Jest on wydrukowany na specjalnym, czerpanym papierze używanym w XVIII wieku. Będzie ona prezentowana na parterze w Dworze Starościńskim.

 

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r. uchwalona ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokracje szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w1764 roku skonfederowanej organizacji sejmu) liberum veto W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.
Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie o obronę konstytucji Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederację targowicką – spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią woląi testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień Sejm grodzieński aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne..

Życzenia Wielkanocne

Niech zmartwychwstały Chrystus
wniesie pokój w Państwa serca,
abyśmy odrodzili się
z ufnością w lepsze jutro

Jacek Kwieciński
Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej
wraz z pracownikami

Wielkanoc

Szanowni Państwo w najbliższy piątek Muzeum Ziemi Leżajskiej czynne do 13:00, a w sobotę, niedzielę i poniedziałek będzie nieczynne.

 

 

72 rocznica zamordowania Janiny Oleszkiewicz-Przysiężniak

Informujemy, że dnia 2 kwietnia w kościele pw. Św. Józefa w Kuryłówce, parafia Tarnawiec o godz. 11:00 odbędzie Msza Św. w intencji zamordowanej Janiny Oleszkiewicz-Przysiężniak ps. Jaga i jej nienarodzonego dziecka w 72 rocznicę śmierci.

Następnie na pobliskim cmentarzu złożone zostaną wiązanki kwiatów i zapalone znicze na grobie.

Dnia 2 kwietnia 1945 roku, w słoneczny Wielki Poniedziałek, odbył się pogrzeb Janiny, który przekształcił się w wielką patriotyczną uroczystość. Mszy świętej w kościele w Tarnawcu przewodniczył ksiądz proboszcz Kazimierz Węgłowski. Przybyło na nią wielu żołnierzy z oddziałów antykomunistycznych (między innymi cała grupa „Wołyniaka”), sąsiedzi zmarłej i mieszkańcy Kuryłówki. Wszyscy płakali, kiedy ksiądz wspominał zamordowaną przez komunistów młodą dziewczynę i jej dziecko, które nie zdążyło się narodzić. Uzbrojeni i umundurowani partyzanci nieśli trumnę, a nad grobem huknęła salwa honorowa. Kiedy składano trumnę do grobu, chór partyzancki odśpiewał marsz żałobny Aleksandra Orłowskiego

W mogile ciemnej śpij na wieki. Potem wszyscy rozeszli się do domów. Tylko skamieniały z bólu Franciszek jeszcze długo stał nad grobem żony. Nie bacząc na groźbę dekonspiracji i komunistycznego więzienia, trwał na cmentarzu, a wieczorny wiatr sypał mu piasek w oczy i tarmosił poły płaszcza.

Na nagrobku Janiny Przysiężniak wyryto ogólny napis informujący, że zginęła tragicznie. Za komuny jakaś nieznana ręka dopisywała co rok frazę: „zamordowana przez UB”. Słowa te, pojawiające się na nagrobku Janki, miały przypominać komunistycznym katom o krwi ciążącej na ich rękach. Miały także odświeżać pamięć Polaków o prawdziwej powojennej historii tych miejsc…

Szymon Nowak – Dziewczyny Wyklęte

 

Bój o Piskorowice – 14 czerwca 1915

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na prelekcję pt. Bój o Piskorowice – 14 czerwca 1915″, która odbędzie się 2 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Muzeum.

Rejon Piskorowic dwukrotnie stał się areną zaciętych walk I wojny światowej. Jesienią 1914 roku między tą wsią a nieodległym Rzuchowem wojska austro-węgierskie dokonały przeprawy przez San. Utworzony na jego wschodnim brzegu przyczółek szybko upadł, co nie pozwoliło na kontynowanie ofensywy. Walki powróciły w ten rejon w maju 1915 roku. Po miesiącu zmagań pozycyjnych doszło do wyraźnego przełomu. Zajęcie Sieniawy zapoczątkowało odwrót wojsk rosyjskich znad dolnego Sanu. Rozbudowywane przez długie tygodnie umocnienia pod Piskorowicami, szczególnie w rejonie pałacu i folwarku, stanowiły poważną przeszkodę dla nacierających oddziałów austro-węgierskich. Po przerzuceniu przez San nowych jednostek wznowiono natarcie. Przeprowadzony popołudniu 14 czerwca szturm na piskorowicki folwark odniósł tak spektakularny sukces, że każdy z walczących tam pułków próbował później przypisać sobie główną w nim rolę. Wydarzenia tego dnia zostały upamiętnione na wiele sposobów, lecz poza granicami naszego kraju, a nazwa Piskorowice trafiła na karty niemiecko- i węgierskojęzycznych książek poświęconych walkom I wojny światowej.

Wojenne lata 1914 i 1915 stanowią wciąż jeden z najmniej poznanych rozdziałów w dziejach Leżajszczyzny. Prelekcja, na którą Państwa zapraszamy, stanowi próbę wypełnienia tej luki.

O prelegencie: Sławomir Kułacz urodził się w 1987 roku w Leżajsku. W styczniu 2017 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Wykłada na trójmiejskich uczelniach i pracuje jako tłumacz pisemny. Od ponad dziesięciu lat interesuje się dziejami Austro-Węgier i walkami I wojny światowej w Galicji. W jego dorobku znajduje się ponad trzydzieści publikacji naukowych i popularyzatorskich. Po prelekcji zaprezentowane zostaną jego najnowsze publikacje:

  • Walki o Piskorowice i Mołynie (14–16 czerwca 1915), [w:] Doświadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny. Studia i szkice z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. M. Baczkowski, K. Ruszała, Kraków 2016.
  • Kwatera żołnierska z okresu I wojny światowej w Żołyni (1914–1938), Leżajsk 2016.
  • Kamień i Steinau w pożodze I wojny światowej, Kamień 2017.

 

Leszek Żebrowski w Leżajsku

Dzięki inicjatywie środowisk Patriotycznych Ziemi Leżajskiej i Młodzieży Wszechpolskiej w Leżajsku razem z Muzeum Ziemi Leżajskiej mamy zaszczyt zaprosić na otwarte spotkanie poświęcone tematyce Żołnierzy Wyklętych.

Prelekcję poprowadzi Leszek Żebrowski, wybitny badacz dziejów podziemia niepodległościowego, publicysta, autor wielu przełomowych, niepoprawnych politycznie książek.

Ścisłym tematem spotkania będzie działalność Narodowych Sił Zbrojnych w trakcie i po II Wojnie Światowej. Tematyka prelekcji zostanie rozszerzona o kwestię ukraińską, która jak wiemy również miała swoje wątki w naszej okolicy.

Spotkanie ma na celu stanowić swego rodzaju lekcję historii, nawiązując do odbywającego się 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Po jego zakończeniu będzie możliwość zadawania pytań, a także zakupu książek autorstwa naszego gościa.

6 kwietnia 2017 r.
godz. 17:00
Muzeum Ziemi Leżajskiej
Leżajsk, ul. Mickiewicza 20A