Nowe eksponaty w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej dzięki uprzejmości P. Franciszka Makowieckiego otrzymało na wypożyczenie szereg militariów z okresu  II wojny światowej m.in. radiotelefon, saperki , czapki i torby wojskowe czy punktak do przebijania lodu. Eksponaty są do obejrzenia na wystawie Historycznej Miasta i Regionu.

 

Książki poza cenzurą 1976–1989

Muzeum Ziemi Leżajskiej i Instytut Pamięci Narodowej o/w Rzeszowie zapraszają na wystawę pt. „ Książki poza cenzurą 1976 – 1989 ”.
Wystawę przygotowano w ramach projektu edukacyjnego IPN Rok Kultury Niezależnej. Ekspozycja przybliża ważne zjawisko w najnowszych dziejach Polski − niezależny ruch wydawniczy, prezentując druki zwarte (książki), z pominięciem druków ulotnych i prasy.

Wystawa podzielona jest na kilka bloków tematycznych: historia drugiego obiegu, technika i sprzęt podziemnego drukarstwa, dane statystyczne, zestawienie: ośrodków wydawniczych, największych wydawców, najczęściej publikowanych autorów, oraz „dokumenty życia społecznego”: wiersze, teksty piosenek, znaczki pocztowe; w dużym skrócie ukazano działania Służba Bezpieczeństwa w celu zlikwidowania nielegalnego wydawnictwa; przedstawiono również pięć największych oficyn wydawniczych w Polsce.

Wystawę uzupełnia prezentacja oryginalnych, drugoobiegowych książek z lat 1986 – 1989, pochodzących z prywatnej kolekcji pracownika MZL Romana Federkiewicza, pozyskanych w tym czasie podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Wystawę można oglądać bezpłatnie do 31 maja 2017 r.

 

Godziny otwarcia

Drodzy Państwo, Informujemy, że Muzeum Ziemi Leżajskiej jest czynne w długi weekend majowy w godzinach:

1 Maj 10:00 – 16:00
2 Maj 08:00 – 18:00
3 Maj 10:00 – 16:00

Serdecznie zapraszamy

Reprint Konstytucji 3 Maja w Muzeum

Z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza w dniach 28 kwietnia do 7 maja do obejrzenia unikalnego reprintu Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r. przekazanego Muzeum z Biblioteki Sejmu RP w 2011 r. Jest on wydrukowany na specjalnym, czerpanym papierze używanym w XVIII wieku. Będzie ona prezentowana na parterze w Dworze Starościńskim.

 

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r. uchwalona ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokracje szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w1764 roku skonfederowanej organizacji sejmu) liberum veto W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.
Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie o obronę konstytucji Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederację targowicką – spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią woląi testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień Sejm grodzieński aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne..

Życzenia Wielkanocne

Niech zmartwychwstały Chrystus
wniesie pokój w Państwa serca,
abyśmy odrodzili się
z ufnością w lepsze jutro

Jacek Kwieciński
Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej
wraz z pracownikami

Wielkanoc

Szanowni Państwo w najbliższy piątek Muzeum Ziemi Leżajskiej czynne do 13:00, a w sobotę, niedzielę i poniedziałek będzie nieczynne.