Matki Niepodległości

Niepodległość miała nie tylko zasłużonych Ojców, ale też wybitne Matki. Chociaż ze względu na realia epoki kobiety nie stały na czele wojsk czy ruchów politycznych, ich praca dla Polski miała niemniejsze znaczenie.

Na wystawie zaprezentowano sylwetki siedemnastu kobiet zasługujących na tytuł Matki Niepodległości. W jej skład weszło siedemnaście plansz, prezentujących sylwetki wybitnych kobiet, które odegrały znaczącą rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Autorzy wystawy:
Paulina Szczepanik
Robert Czerwonka
Marta Urban
Kamil Szczepanik

Bilet normalny 2 zł, ulgowy 1 zł.