Dzieje Leżajska legendą opisane…

Lekcja dotyczy historii naszego miasta w oparciu o bardziej i mniej znane legendy. Na bazie tych barwnych opowieści z pogranicza świata realnego i fantastycznego przedstawione zostaną wydarzenia związane z ważnymi

oraz znanymi miejscami w Leżajsku.

Zajęcia mają na celu reaktywować dawne, być może zapomniane już miejscowe legendy, które stanowią dziedzictwo kulturowe naszego miasta.

Na zakończenie zajęć uczestnicy wykonają pracę plastyczną, polegającą na stworzeniu ilustracji do wybranej legendy

Lekcja skierowana jest do dzieci z klas 1-4 Szkoły Podstawowej.

Prowadząca: mgr Marta Urban

Cena: 3 zł